Sodni prevodi in vse, kar morate vedeti o njih

Sodni prevodi so specifika v prevajanju. Če si pri klasičnih prevodih še lahko dovolite kakšno besedo odstopanja, rahlo površnost in izbiro takega prevajalca, samo da je, si pri sodnem prevajanju tega ne morete in ne smete dovoliti. Tukaj so običajno v igri resni in uradni dokumenti, vmes je zakon dveh ali več držav in tudi prevajalec sodnih dokumentov ne more biti vsak, ki dobro obvlada oba jezika, temveč mora biti potrjen s strani Ministrstva za pravosodje.

Za katere dokumente potrebujete sodni prevod?

Večinoma gre za uradne dokumente, ki jih boste uporabljali v drugih državah za različna dokazovanja in uveljavljenja pravic. Poglejmo si nekaj primerov:

  • V primeru sklenitve zakonske zveze v tujini, morate poročni list sodno overiti v državi, kjer želite, da je zakonska zveza tudi uradno priznana.
  • Če se želite šolati v tujini ali pa ste opravili šolanje v tujini, boste potrebovali sodni prevod diplome ali spričevala.
  • Sodno prevajanje pride v poštev tudi za različna potrdila o nekaznovanosti, ki jih morate predložiti ob morebitni selitvi v tujino; sodno overjeno potrdilo o nekaznovanosti običajno zahtevajo tuje agencije – posredniki pri povezovanju delodajalcev in povpraševalcev pri delu.
  • Če ste pravna oseba in razmišljate o širitvi poslovanja v tujino, boste prav gotovo potrebovali sodni prevod različne pravne dokumentacije, morda sodno overjeni izpis iz poslovnega registra ali pa sodno overjeno dokumentacijo za javne razpise, ki potekajo v tujini.

Seveda obstajajo tudi drugi dokumenti, ki nujno potrebujejo sodno overjeni prevod, zgoraj smo našteli samo nekaj najbolj pogostih, s katerimi se srečujemo praktično vsak dan. A kot smo že na začetku omenili, ker gre za uradne dokumente in dokazila, ne more biti vsak prevajalec tudi sodni prevajalec.

Kdo so lahko sodni prevajalci – tolmači?

Prevajalska izobrazba ni nujna, nujno pa je izobraževanje in uradna potrjenost s strani Ministrstva za pravosodje, s čimer se sodni prevajalec vpiše v register sodnih tolmačev. Jasno je, da je ob tem nujno potrebno poznavanje obeh jezikov, torej maternega in tistega, v katerega bo prevajalec prevajal ter ustrezno poznavanje zakonov oz. ustreznih zakonskih ter uradnih izrazov obeh držav. Vsi sodno overjeni prevodi so ožigosani, podpisani s strani sodnega prevajalca, ki s tem jamči za istovetnost dokumenta in običajno so zvezani skupaj z izvirnim dokumentom.

Podobno velja za sodne tolmače, le da tej običajno bolj delujejo na sodiščih, zaslišanjih in v drugih primerih, ko je zaradi lažje komunikacije nujno simultano tolmačenje.

Dobri sodni prevajalci, ki so včasih poimenovani tudi kot “uradni prevajalci”, pa niso samo odlični poznavalci jezika, stroke in terminologije, temveč so široko razgledani in vedno na tekočem z aktualnim dogajanjem. Predvsem pa morajo biti vestni in natančni, saj je že manjša napaka lahko usodna ter izjemno strokovni in profesionalni, saj se pri svojem delu velikokrat srečujejo z občutljivimi podatki in zaupnost mora biti osnovni temelj delovanja!

Prevajalska agencija Prolingua deluje izključno z najboljšim sodnimi prevajalci pri nas. Če potrebujete sodni prevod ne odlašajte, ampak nas kontaktirajte še danes!

 

Comments are closed.