Zagotavljanje kakovosti

Delovni procesi za vaš popoln prevod

Prevajalska ekipa

Prevajalsko ekipo agencije Prolingua sestavljajo številni izkušeni prevajalci in lektorji. Imajo odlično izobrazbo in izkušnje iz prevajanja z določenega strokovnega področja ali iz prevajanja z določenega specifičnega področja.

Večina prevajalcev in lektorjev živi v državi, kjer je jezik prevoda uradni jezik; poznajo kulturne in druge značilnosti jezika, v katerega se prevaja. Imajo profesionalen odnos do dela.

Dodatni pregledi

Kakovostne prevode zagotavljamo še z dodatnimi pregledi rojenih govorcev. Po potrebi se posvetujemo še z zunanjimi strokovnjaki. To pomeni, da prevod, ki ga izvede izbrani prevajalec, pošljemo v pregled še rojenemu govorcu, ki pregleda prevod besedila in ga po potrebi popravi.

Pred izročitvijo prevoda stranki pošljemo različico z vidnimi popravki lektorja izbranemu prevajalcu in ga prosimo za pregled popravkov in nato za končni prevod.

Poslovna komunikacija

V dialogu s strankami in glede na povratno informacijo strank poskrbimo za kakovostne prevode. Pozanimamo se o namenu prevoda, s strankami se posvetujemo o razumevanju besedila in različici jezika prevoda ter jo opozorimo na mogoče nelogičnosti v izvirnem besedilu; za mogoča vprašanja ostajamo na voljo tudi po opravljenem prevodu.

Sodelujmo skupaj na vaših zanimivih prevajalskih projektih!