Bisnode certifikat odličnosti

Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja

Bisnode certifikat odličnosti

V mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah, ki jo je izvedla Bonitetna hiša Bisnode, se je prevajalska agencija Prolingua uvrstila med 4,3 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v razred AA.

V letu 2015 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost zgolj 6.598 podjetij, registriranih je približno 161.366. S tem je prevajalska agencija Prolingua pridobila Certifikat bonitetne odličnosti AA. Nadalje, v dejavnosti prevajanje in tolmačenje je registriranih 1.132 podjetij, od tega le 20 podjetij, vključno s prevajalsko agencijo Prolingua, dosega mednarodno priznane standarde razreda AA.

Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Certifikat bonitetne odličnosti (Creditworthiness rating excellence) je uveljavljen tudi v mednarodnem okolju in zato še posebej primeren za podjetja, ki poslujejo ali želijo poslovati s tujino.

Boniteta odličnostiPodjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da je bila prevajalska agencija Prolingua v preteklem letu nadpovprečno plačniško podjetje, je varna za sodelovanje ter nima nobenih blokad, hkrati pa izpolnjuje kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (<  0,32 % verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,15 % verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,33 % verjetnost).

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa šele nameravajo sodelovati v prihodnje.

V kolikor si želite ogledati naše bonitetno poročilo v celoti, nas kontaktirajte.

Sodelujmo skupaj na vaših zanimivih prevajalskih projektih!